Korrekturlæsning af speciale

Der er næppe nogen tekst, som er vigtigere at korrekturlæse end et speciale. Så snart teksten ligger på censorernes bord, går den kritiske læsning i gang. Og den er virkeligt kritisk.

Selvom der er forskel på, hvor meget vægt man lægger på sproglig korrekthed, er korrektur eller tekstredigering uden tvivl et led, som man ikke skal skynde sig igennem. Og netop skynde sig er, hvad mange gør. Ganske enkelt fordi mange undervurderer, hvor lang tid det tager at færdiggøre et speciale.

Det er ærgerligt. For rigtig mange gode pointer og analyser bliver skæmmet af stave- og grammatikfejl. Et godt indhold må nødvendigvis lægges ned i en god sproglig form.

Og så er der i øvrigt tale om forhold, som ligger helt inden for det indiskutable. Sprogfejl er med andre ord ofte et forhold, som ikke kan tale sig fra. Når de er der… ja, så er de der, og det er ikke muligt at argumentere for, at en bogtitel bare kan staves med lille, eller at en ordgentagelse blot er ligegyldigt.

Prisen på korrekturlæsning af speciale kan for en studerende virke høj. Men tro mig. Når du står med uddannelsesbeviset i hånden og har fået et job med akademisk lønning, så synes du ikke længere, at det er noget stort beløb.

Hvem bruger I som korrekturlæser?

Jeg har brugt korrekturlæser til min artikel.

Det var en fin oplevelse. Vi aftalte et par småting på forhånd. Fx om jeg ville have grammatisk komma, som de fleste stadig bruger, selvom Dansk Sprognævn anbefaler noget andet

Da jeg fik teksten tilbage, var alle fejl markeret med rødt. Herefter kunne man godkende hver rettelse. På den måde er der styr på det. Man føler ikke, at der er ændret betydninger, og hvis det alligevel skulle være tilfældet, får man det at vide af korrekturlæseren.

Helt fin oplevelse. Og sjovt hvor lidt man egentlig giver.

Prisen er noget lavere, end jeg regnede med. Og betydningen større.

Det giver også en vis ro, når man ved, at tingene er i orden. Det handler om kommunikation uden støj.

Kan du sætte grammatisk komma?

[slickquiz id=2]

Denne test bygger på det grammatiske komma. Dvs. den kommatering, som de fleste har lært i skolen:

Eksempel:

“Han siger, at han kommer i morgen.”

Emner: Øve komma. Kommatest. Hvordan sætter man komma.
App’en er 100 % gratis at bruge.

Når man øver sig på det dagligt, kan man ende med at sætte kommaer helt uden at tænke over deres placering i sætningen. Det kommer så at sige til at sidde på rygraden.

Læs mere om korrektur.

Tekstredigering (korrekturlæsning)

Hurtig guide, der gør dine tekster bedre.

1) Tjek nutids-r – eller manglen på dem. Eksempel: “Han referere til teksten”. I denne sætning skal der r på udsagnsleddet. Du kan let se fejlen ved at indsætte et andet ord, fx ‘henviser’.

2) Tjek egennavne. Navne, lande, veje, byer, titler osv. De skal staves med stort.

3) Sammenhæng mellem afsnit: Læs det igennem, før du publicerer. Nogle gange bliver læseren smidt rundt fra det ene emne til det næste. Skab sammenhæng!

4) Sætninger skal hverken være for lange eller for korte.

Den bedste gennemlæsning får du, når du lægger teksten fra dig i noget tid. Fx 10 – 15 minutter. På den måde undgår du at blive korrekturblind, som det kaldes.

Det er også anbefalelsesværdigt at få andre til at læse det. De opdager ofte noget, som du ikke selv ser.

Hvis du ikke helt har styr på de mange grammatikregler, som er beskrevet hos Dansk Sprognævn, kan du bestille en korrekturlæser. Det behøver ikke at være dyrt.

Det handler om det indtryk, som tekster giver læseren. Et rent sprog er med til at skabe troværdighed. For det meste er det let og relativt omkostningsfrit at optimere en tekst, så den fremstår mere indbydende over for læseren. Det kan godt være, at korrekturlæsningen af kommaerne ikke giver den store forskel, for så vidt som de fleste måske ikke kan se forskel eller bare er mere eller mindre ligeglade. Men taler vi om fejl som manglende nutids-r (“han køre i bilen”) eller egennavne med lille, så vil de fleste opleve det som ikke bare forstyrrende, men direkte irriterende.

Rette kommaer

De fleste forventer, at korrekturlæseren retter alle kommafejl. Det skal de også. For korrekt kommatering har flere fordele. Ud over at det viser, at din korrekturlæser kan sit kram, så viser det også seriøsitet i teksten.

Sprogoptimering

Sprogoptimering er en oplagt mulighed, når din korrekturlæser har læst det hele igennem og rettet ned til mindste komma. Herefter kan man give sin kunde gode råd til teksten. Er noget af det ikke forståeligt nok? Passer det til læsermålgruppen? Bør det opdeles på en anden måde? Man kan ændre mange til for at optimere sin tekst.

Flere gode råd om tekstredigering tips til sprog.