Kan du sætte grammatisk komma?

[slickquiz id=2]

Denne test bygger på det grammatiske komma. Dvs. den kommatering, som de fleste har lært i skolen:

Eksempel:

“Han siger, at han kommer i morgen.”

Emner: Øve komma. Kommatest. Hvordan sætter man komma.
App’en er 100 % gratis at bruge.

Når man øver sig på det dagligt, kan man ende med at sætte kommaer helt uden at tænke over deres placering i sætningen. Det kommer så at sige til at sidde på rygraden.

Læs mere om korrektur.